Nakladatelství navazuje na vydávání samizdatových sešitů Jungiana v 80. letech zaměřených na dílo C. G. Junga a tématicky příbuzných myslitelů. Hlavní náplní vydavatelské činnosti nakladatelství je edice Astropsychologie,
v níž vycházejí knihy současných astrologů, kteří obohacují tradiční astrologii o poznatky hlubinné psychologie, především Jungovy komplexové (archetypové) psychologie. Pozornost je věnována rovněž novým tématům současné astrologie, jako je Cheirón, Lilita nebo novátorské pojetí planet (Saturn, Uran). Mimo edice vyšly
v nakladatelství knihy D. Millmana, které se pokoušejí zachytit hlavní milníky na cestě osobního zrání (Jungovy individuace).
KORESPONDENČNÍ ADRESADISTRIBUCE
PREMISA s.r.o.
Podnikatelská 539
190 11
Praha 9-Běchovice
Tel. 603 241 171,
[email protected]